Ofertę zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju kierujemy do dzieci z wadami słuchu oraz zaburzeniami w komunikacji od momentu wykrycia niepełnosprawności do chwili rozpoczęcia nauki w szkole.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) to kompleksowe działania terapeutyczne polegające na stymulowaniu rozwoju komunikacji, rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Udział w zajęciach jest etapem przygotowującym dzieci do podjęcia nauki w szkole.