Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) w naszej placówce to kompleksowe działania terapeutyczne dla dzieci z wadami słuchu oraz innymi zaburzeniami w komunikacji.

Pracujemy z niemowlętami (od 2 miesiąca życia) oraz maluchami w wieku przedszkolnym, będącymi zarówno w trakcie diagnozy audiologicznej, jak i wyposażonymi w aparaty słuchowe, implanty ślimakowe, a także z dziećmi z niedokształceniem mowy o typie afazji.

Oferujemy indywidualne zajęcia terapeutyczne dla naszych podopiecznych oraz poradnictwo dla ich rodzin.

W naszej pracy wykorzystujemy różnorodne formy i metody – wychowanie
i trening słuchowy, metodę audytywno-werbalną, werbo-tonalną, programowanie języka, elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, logorytmiki, integracji sensorycznej oraz modelowania zachowań dziecięcych.