Warsztaty lalkarskie

Stanowią atrakcyjny sposób rozwijania językowej sprawności sytuacyjnej, a także poprzez ruch sceniczny, uwalniają dziecięcą ekspresję, dają poczucie sukcesu oraz twórczo aktywizują.

Zajęcia na basenie

W sposób szczególnie interesujący dla dzieci pozwalają na realizację założeń szkolnego programu rozwijania sprawności fizycznej uczniów, którego ważnym elementem jest korygowanie wad postawy. Służą także zwiększaniu pojemności płuc, sprzyjając tym samym pracy terapeutycznej nad umiejętnym gospodarowaniem oddechem dla mowy. Zorganizowane są w ramach czwartej godziny WF-u.