Zajęcia logopedyczne

Mają na celu kształtowanie percepcji słuchowej oraz budowanie systemu językowego dziecka z wadą słuchu i afazją.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Głównym zadaniem zajęć jest usprawnienie zaburzonych procesów psychomotorycznych.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, trening rozpoznawania i kierowania swoimi emocjami, budowanie dobrych relacji z innymi oraz ograniczanie destrukcyjnych zachowań.