Terapia zaburzeń słuchu i mowy

Ma na celu kształtowanie percepcji słuchowej oraz budowanie systemu językowego uczniów z wadą słuchu.

Terapia zaburzeń percepcji i ekspresji mowy

Przeznaczona dla uczniów z afazją. Jej zadaniem jest rozwijanie systemu językowego w aspekcie fonologicznym, leksykalnym, gramatycznym.

Nauka języka migowego

Stanowi wsparcie procesu komunikacji.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Celem zajęć jest korygowanie wad postawy oraz obniżanie lub wzmacnianie napięć mięśniowych.