Zajęcia teatralne

Są ciekawą propozycją dla dzieci z klas 0-IV, które tworzą szkolny zespół teatralny PiK (Piękni i Kreatywni). Podczas zajęć uczniowie poznają różnorodne ćwiczenia, pomagające oswoić się ze sceną oraz publicznością, zgłębiają tajniki teatru, dobrze się przy tym bawiąc. Przygotowują przedstawienie teatralno-taneczne, które prezentują na wielu krakowskich konkursach i festiwalach.

 

Zajęcia taneczne

Prowadzone są przez zawodowego tancerza i choreografa. Podczas spotkań dzieci uczą się kroków tańców współczesnych i towarzyskich, korygują postawę oraz kształtują świadomość swojego ciała.

Koło matematyczne

Celem zajęć jest rozbudzanie zainteresowań matematycznych, rozwijanie indywidualnych uzdolnień oraz kształtowanie u dzieci postawy naukowo-badawczej. Uczniowie przygotowywani są także do konkursów matematycznych.

Koło sportowe

Uczestnictwo w kole zapewnia systematyczną pracę nad sprawnością fizyczną, kształtowanie postaw prozdrowotnych i prosportowych, a także przygotowywanie uczniów do udziału w zawodach i turniejach międzyszkolnych.

Warsztaty plastyczne

Służą rozwijaniu u dzieci twórczego myślenia, doskonaleniu wyobraźni przestrzennej, uczą estetyki i dokładności, a przede wszystkim usprawniają manualnie. Prace plastyczne uczniów są nagradzane na wielu konkursach zewnętrznych.

Zajęcia przygotowujące do uzyskania karty rowerowej

Organizowane są w ramach realizacji projektu „Bezpiecznie na rowerze”.