Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach i przedsięwzięciach. Jednak osiągają sukcesy nie tylko gdy wygrywają, ale także gdy pokonują swoje słabości, przełamując strach i brak wiary we własne możliwości. A oto ich małe i duże osiągnięcia- wszystkie równie ważne.

 Osiągnięcia edukacyjne
 Osiągnięcia plastyczne
 Osiągnięcia sportowe
 Osiągnięcia artystyczne
 Inne osiągnięcia