Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym jest niewielka, dzięki czemu nauczyciel ma możliwość skuteczniejszego wspierania rozwoju każdego z nich oraz zindywidualizowanego podejścia.

Przedszkolaki w małym zespole szybciej integrują się, przez co wzrasta ich poczucie bezpieczeństwa.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o podstawę programową oraz dostosowany do możliwości każdego dziecka Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny.

Nauczyciele dbają o rozwój umiejętności samoobsługowych i społecznych dzieci. Odkrywanie otaczającego świata oraz uczestnictwo w życiu społecznym poprzez wspólne zabawy, udział w wycieczkach i różnych inicjatywach oraz uroczystościach to przedszkolna codzienność naszych Maluszków.

Ponadto, nauczyciele pracują z przedszkolakami nad usprawnianiem komunikacji, percepcji wzrokowej i słuchowej, wzbogacaniem słownictwa oraz rozwijaniem umiejętności grafomotorycznych. Dzięki współpracy z wolontariuszami – studentami UP organizowane są zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Udział w dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego dziecka zajęciach dodatkowych zwiększa szanse na usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu. Z kolei zajęcia taneczne uczą ich właściwej postawy ciała, podstawowych kroków tanecznych oraz stanowią doskonałą zabawę.