Drukuj

Warsztaty dobrego wychowania 

Warsztaty dotyczące zasad kulturalnego zachowania dla klas 1-3 stały się już w naszej placówce tradycją.  W tym roku temat przewodni brzmiał „Jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze”.

Podczas tegorocznej odsłony wydarzenia nasi podopieczni mieli okazję przekonać się jak dobrze znają zasady dobrego wychowania. W trakcie trwania warsztatów zaprezentowano  osiem krótkich fragmentów popularnych bajek, które następnie zostały poddane ocenie uczniów. Ich zadaniem było określenie czy przedstawiona sytuacja prezentuje poprawne, czy niewłaściwe postępowanie. W przypadku niewłaściwych zachowań uczniowie proszeni byli o zmodyfikowanie scenki tak, aby pokazywała ona kulturalne zachowanie bohaterów. Jak się okazało, nasi uczniowie bardzo dobrze znają zasady dobrego wychowania, a ich zdolności aktorskie są na bardzo wysokim poziomie!

Wychowawcy klas 0-3