Święto Patrona Szkoły oraz pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej

W poniedziałek 5 listopada 2018 roku, obchodziliśmy w naszej szkole Święto Patrona Szkoły - Ojca św. Jana Pawła II. Był to przede wszystkim szczególny dzień dla uczniów klasy pierwszej, ponieważ zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej.

 Uroczystość rozpoczęliśmy tradycyjnie mszą św. w pobliskiej kaplicy. Po mszy wszyscy zgromadzili się w szkole, gdzie wzięli udział w uroczystym apelu przygotowanym przez wychowawcę i uczniów klasy I Szkoły Podstawowej oraz Samorząd Szkoły. W tygodniu poprzedzającym to wydarzenie pierwszoklasiści poznawali sylwetkę patrona szkoły. Odkrywali  pasje Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Wiele zainteresowań Ojca św. okazało się wspólnych dla zamiłowań najmłodszych członków społeczności szkolnej, co pokazali podczas swojego występu. Najważniejszym momentem uroczystości było pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej przez panią dyrektor Renatę Dubiel. Po apelu, wszystkie klasy wraz ze swoimi wychowawcami, świętowały przy słodkim poczęstunku – „papieskich” kremówkach.                                        

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tego wyjątkowego dnia, a zwłaszcza rodzicom uczniów  oraz Samorządowi Szkolnemu.

                                                                                         B.Kalista