Stowarzyszenie „Pomóżmy Dzieciom Niedosłyszącym” powstało w 1991 roku z inicjatywy rodziców i nauczycieli. Głównym powodem jego założenia było stworzenie materialnych warunków dla budowy i rozwoju szkoły oraz internatu dla dzieci z niedosłuchem.

Prowadzone przez Stowarzyszenie działania mają na celu zapewnienie dzieciom i szkole niezbędnego wyposażenia i środków technicznych do prowadzenia odpowiedniego procesu nauczania i rehabilitacji.

Wsparciem dla Stowarzyszenia są zarówno osoby prywatne jaki i firmy. Z pozyskanych funduszy udało się zakupić wiele środków dydaktycznych oraz wyposażyć sale lekcyjne w nowe meble (szafy, krzesła). Pomoc Darczyńców umożliwia także coroczną organizację  międzyszkolnej imprezy sportowej „Festyn Sportowy dla Dzieci Niepełnosprawnych” oraz zakup nagród dla dzieci uczestniczących w wielu konkursach i zabawach. Ponadto, dzięki działalności Stowarzyszenia oraz współpracujących z nim Przyjaciół, możliwa była organizacja wyjazów dzieci i młodzieży na turnusy rehabilitacyjne nad morze.