Placówkę tworzą Szkoła Podstawowa nr 154 z oddziałem przedszkolnym, Gimnazjum nr 63 oraz internat.

Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz z zaburzeniami w rozwoju mowy.

Priorytetem naszych oddziaływań jest rozwijanie systemu językowego uczniów i kształtowanie językowych sprawności komunikacyjnych oraz zapewnienie każdemu dziecku zindywidualizowanego podejścia pedagogicznego i wychowawczego.

Dzieciom przebywającym w internacie staramy się zapewnić bezpieczne, estetyczne i przyjazne warunki edukacji i wychowania.

Stwarzanie przestrzeni do rozwijania dziecięcych pasji, zainteresowań i samorządności uczniów, a także poszukiwanie metod i form pracy pozwalających dzieciom na zdobycie zintegrowanej wiedzy o otaczającej rzeczywistości to główne cele jakie przyświecają pracy pedagogicznej Ośrodka.

Istotną rolę odgrywa także tworzenie dzieciom niedosłyszącym warunków pozwalających na integrację ze środowiskiem oraz przygotowanie ich do życia w świecie globalnym.