"Małopolska Szkoła z Pasją"

Organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konkurs „Małopolska Szkoła z Pasją” miał na celu wyróżnienie i uhonorowanie małopolskich szkół prowadzących ciekawe działania pozalekcyjne współtworzone z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym. Uroczystość podsumowania Konkursu odbyła się 3.12.2012r. w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Jesteśmy dumni z zajęcia III miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych, tym bardziej, że do konkursu przystąpiło ponad sto małopolskich szkół.

 

 "Szkoła Promująca Zdrowie"

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła rozpoczęła starania o przyjęcie do sieci szkół promujących zdrowie. Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska. Jest to długofalowy program promujący zdrowie i profilaktykę dzieci młodzieży.

W listopadzie 2015 roku, dołączyliśmy do projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”. Obejmuje on edukację dzieci i młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów poprzez promowanie zdrowego stylu życia. Projekt jest realizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Będziemy starali się uzyskać certyfikat szkoły promującej zalecenia EKWzR.

 

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

We wrześniu 2015 r. otrzymaliśmy Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” wydany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Jest on przyznawany szkołom, które przystąpią do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB), wykonają działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz uzyskają pozytywną notę w wyniku audytu kontrolnego przeprowadzonego przez Zespół Certyfikujący składający się z przedstawicieli Policji.
Realizacja projektu opiera się na współpracy pomiędzy Policją, szkołą oraz innymi instytucjami lub osobami wspierającymi pracę szkoły i zainteresowanymi tematyką bezpieczeństwa uczniów w szkole i w środowisku lokalnym (np. Strażą Miejską, Samorządem lokalnym, taksówkarzami dowożącymi dzieci do szkoły, firmą ochroniarską).
Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” ma charakter honorowy, a otrzymanie go zobowiązuje do: dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swojej szkole, a także w jej najbliższym otoczeniu, zapobiegania zjawisku agresji i przemocy w szkole oraz
stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu ZPB, na każdym z jego etapów.