Święto Patrona Szkoły  oraz ślubowanie pierwszoklasistów 

Jak co roku, na początku listopada, w dniu obchodów Święta Patrona Szkoły, w naszym Ośrodku odbywa się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. W bieżącym roku tego zaszczytu dostąpiły aż dwie klasy pierwsze. Jest to niezwykle ważne wydarzenie nie tylko dla samych uczniów, ale również dla całej społeczności szkolnej. Najmłodsi uczniowie podczas lekcji  poprzedzających uroczystość zapoznawali się z sylwetką naszego patrona - Jana Pawła II.  

W poniedziałek 4 listopada 2019 roku, uczniowie  klas I wzięli udział w Mszy Świętej poświęconej pamięci Jana Pawła II, a następnie uczestniczyli w apelu przygotowanym wraz z Samorządem Szkolnym. Zadaniem pierwszoklasistów było odegranie kilku scenek, które przybliżały treść  ważnych myśli wypowiedzianych przez Ojca Świętego i skierowanych do ludzi młodych. Najbardziej wyczekiwanym momentem uroczystości było pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej nr 154 przez panią dyrektor Renatę Dubiel.

Na zakończenie dzieci zostały obdarowane upominkami zakupionymi przez Stowarzyszenie „Bądźcie z Nami” oraz p. Monikę Kwaśnik – Stromidło – Kierownika Specjalistycznej Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG. Bardzo dziękujemy! Po części oficjalnej uczniowie wraz ze swoimi rodzicami udali się do klas na słodki poczęstunek. 

Składamy serdeczne podziękowania rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości i upieczeniu przepysznych ciast. Jesteśmy także wdzięczni niezastąpionemu Samorządowi Szkolnemu oraz jego Opiekunom.

                                                                             R. Jasiurkowska, M.Treśka-Kiryłów