Pierwszy Integracyjny Turniej Gier Planszowych - Mistrz Carcassonne

28 maja, pod patronatem wydawnictwa „Bard”, w Zespole Szkół Specjalnych nr 14, odbył się "Pierwszy Integracyjny Turniej Gier Planszowych - Mistrz Carcassonne". Jego uczestnikami byli uczniowie   Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych, XIII Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 oraz przedstawiciele naszego Szkolnego Klubu Gier Planszowych „Planszaki z Niecałej”.

Podczas spotkania swoje umiejętności sprawdzało siedmiu najlepszych graczy z każdej wymienionej wyżej placówki. Po emocjonującej walce laur zwycięzcy zdobył przedstawiciel

Zespołu Szkół nr 1, drugie miejsce przypadło uczniowi naszej szkoły, a na ostatnim miejscu podium znalazł się uczeń Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych.

Oprócz gry „Carcassonne” na imprezie można było zapoznać się z innymi propozycjami wydawnictwa „Bard”. Taki gry jak „Dr Eureka”, „Sushi Dice”, „Bang”, „Miecz Samuraja” czy „Dzieci z Carcassonne” zaprezentowali wszystkim zainteresowanym członkowie klubu „Planszaki z Niecałej”.

W trakcie turnieju zorganizowano również pojedynek nauczycieli w grze „Dr Eureka”. Bój był zacięty, a zwycięstwo przypadło nauczycielom z Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych.

Okazało się, że międzyszkolny turniej, w którym uczestniczyli przedstawiciele aż pięciu różnych krakowskich szkół, był doskonałym pomysłem. Tuż po zakończeniu rozgrywek rozpoczęliśmy pracę nad organizacją drugiej edycji tej imprezy. Zależy nam, aby włączyć w nią jeszcze więcej uczniów z różnych typów szkół.

Na koniec chcieliśmy bardzo podziękować wydawnictwu „Bard” za ufundowanie nagród oraz pomoc w organizacji turnieju, a Dyrektorowi ZSS nr 14 w Krakowie za życzliwe przyjęcie.

K. Gacek