9 maja obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu

Z Internetu korzystamy często, za jego pomocą kontaktujemy się z naszymi znajomymi, szukamy interesujących nas treści czy filmików oraz ulubionej muzyki, a także gramy w różne ciekawe gry. Ale czy na pewno wiemy jak korzystać z niego w sposób bezpieczny? Czy jesteśmy świadomi, że w wirtualnej rzeczywistości Internetu czyhają na nas różne zagrożenia?

Aby każdy z nas mógł przypomnieć sobie czym jest cyberprzemoc i jak można się przed nią uchronić, zgodnie z kalendarzem inicjatyw szkolnych, w czwartek  9 maja,  zorganizowany został Szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku składał się on z dwóch części – multimedialnego konkursu nt. bezpieczeństwa cyfrowego oraz apelu poświęconego tej tematyce.

Rano, każda z klas V – VIII oraz III G przystąpiła do konkursu przygotowanego przy pomocy platformy Kahoot!. Wszyscy uczniowie siedząc przy komputerach udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące znajomości zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, a użyty program umożliwił sprawdzenie poprawności wybranych odpowiedzi bezpośrednio po ich kliknięciu. W wyniku zmagań konkursowych wyłonieni zostali Szkolni Mistrzowie Bezpieczeństwa Cyfrowego, którym w najbliższym czasie wręczone zostaną nagrody.

Gdy każda klasa sprawdziła już swoją wiedzę podczas konkursu, nastąpiła druga część obchodów DBI, czyli spotkanie wszystkich uczniów na korytarzy szkolnym. Dzięki apelowi usystematyzowaliśmy swoją wiedzę nt. rodzajów cyberprzemocy i sposobów zapobiegania jej. Wspólnie określiliśmy także, czym jest uzależnienie od Internetu i kiedy możemy go rozpoznać. Wyjaśniliśmy sobie pojęcia „haker”, „piractwo komputerowe”, „wirus komputerowy”. Uświadomiliśmy sobie na nowo, że nie można wierzyć we wszystko, co znajduje się w Internecie i że nikt nie jest w nim anonimowy, a każdy czyn zostawia ślad. Wszystkie te treści wsparte i zwizualizowane były dzięki wyświetlonej prezentacji multimedialnej.

Na podsumowanie obchodów DBI dokładnie omówiliśmy 10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.  Uczniowie obiecali również porozmawiać z rodzicami nt. możliwości, jakie daje Internet, a także sprawdzić, czy ich domowe komputery są chronione programem antywirusowym.

M. Syska-Potoczek