Co nowego w bibliotece szkolnej ?

Od września 2018 r. biblioteka szkolna uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego realizuje projekt "Różne style - jedno miejsce". Jest on dedykowany wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy przychodzą do   biblioteki, wypożyczają książki oraz biorą udział w konkursach promujących różne gatunki literackie. Nadrzędnym założeniem programu jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze. Pracownicy naszej biblioteki szkolnej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego oraz  zaprzyjaźnionych bibliotekarzy z bibliotek publicznych, sporządzili wykaz nowości wydawniczych i w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakupili ponad 200 pozycji książkowych.

Aby zaprezentować ostatnio włączone do księgozbioru pozycje, podczas jednej z przerw, na korytarzu szkolnym zostało zorganizowane stoisko z najnowszymi książkami. Mamy nadzieję, że bibliotekarze zainteresowali w ten sposób uczniów rzadziej odwiedzających bibliotekę, do częstszego korzystania z niej.

Drodzy Rodzice! Czas spędzony razem z dzieckiem na czytaniu książek jest nieoceniony! Literatura wzbogaca dziecko poznawczo, kształtuje jego umiejętności językowe, a także pozytywnie wpływa na budowanie relacji interpersonalnych. Korzystajcie z bibliotek i rozwijajcie możliwości rozwojowe drzemiące w waszych dzieciach!

A.Jer , K.Gacek