Pod skrzydłami Dzielnicy IX

       Uczniowie Specjalnego Ośrodka  Szkolno - Wychowawczego nr 6 od października realizują Projekt teatralny dla dzieci i młodzieży niesłyszącej oraz z afazją – „Wieża Babel”.

      Pod finansowym patronatem Dzielnicy IX, dzięki współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, młodzież SOSW nr 6 w bieżącym roku szkolnym może brać udział w warsztatach teatralnych. Inspiracją do opracowania projektu stały się marzenia o byciu aktorką zwyciężczyni ubiegłorocznej, drugiej edycji konkursu „Talent Łączy Pokolenia”. Jedną z najważniejszych idei projektu, był pomysł udostępnienia uczniom przestrzeni teatralnej. Miejscem, które pozwoliło na odkrycie przez niepełnosprawną młodzież magii teatru okazała się  sala widowiskowa Centrum Sztuki Solvay. Dzięki niezwykłej przychylności kierownika tej placówki - Pana Daniela Piskorza, od października uczniowie regularnie spotykają się w poniedziałkowe popołudnia w wyremontowanej sali widowiskowej, by w świetle reflektorów, pod okiem aktorki - Pani Dominiki Feiglewicz prowadzącej warsztaty, móc rozwijać swoje talenty. W trakcie zajęć młodzież, wykorzystując język dźwiękowy, migowy, gesty naturalne, muzykę, ruch sceniczny, poszukuje różnych dróg komunikacji pomiędzy osobami afatycznymi, Głuchymi, słabosłyszącymi i pełnosprawnymi. Uczestnicy projektu, starając się wykonać wszystkie stawiane przed nimi zadania aktorskie poznają własne możliwości w wyrażaniu swoich emocji, przełamują wzajemne uprzedzenia i odkrywają piękno w drugim człowieku.

Do udziału w przedsięwzięciu został zaproszony Pan Karol Wilkoszewski – instruktor gry na bębnach, który od lat prowadzi z naszymi uczniami warsztaty bębniarskie oraz fotograf, filmowiec i publicysta - Pan Piotr Kubic, dokumentujący cały proces twórczy w formie fotoreportażu.

Podstawę proponowanych działań teatralnych stanowi utwór pochodzący z musicalu „Metro” pt.: „Wieża Babel”. Jego tekst udowadnia, że pomimo różnych doświadczeń, zainteresowań, posługiwania się różnymi językami, można wspólnie działać i czerpać z tego radość- wystarczy odrobina empatii, tolerancja, chęć porozumienia, otwartość i zwykła uważność na drugiego człowieka. Budowanie wieży symbolizuje więc wspólne działanie i jest wyrazem wiary w to, że razem można więcej.

Efektem końcowym pracy będzie krótka etiuda pt. „On nas usłyszy”, podczas której młodzi „aktorzy” za pomocą teatralnych środków wyrazu będą mieli możliwość wyrażenia siebie - swoich emocji, potrzeb, rozterek i pragnień. O terminie wydarzenia będzie się można  dowiedzieć dzięki plakatom reklamowym, współtworzonym obecnie przez młodych aktorów biorących udział w tym projekcie.

E. Pawlik