Przedsiębiorczość w praktyce - finał”

Nadszedł czas rozstrzygnięcia trzeciej edycji konkursu „Przedsiębiorczość  w praktyce”. W tym roku, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, grupy nie rywalizowały ze sobą, lecz wspólnie tworzyły wielkoformatową grę. Tematyka gry powiązana była z Krakowem, zgodnie z podtytułem aktualnej edycji konkursu - „Przedsiębiorczy Kraków”.

Zadaniem każdej grupy było udanie się w wylosowane uprzednio miejsce Krakowa związane z przedsiębiorczością, wykonanie zdjęcia oraz opracowanie karty do gry. Wszystkie grupy świetnie wywiązały się z przydzielonego zadania, a w efekcie ich pracy, powstała wielkoformatowa gra, która od razu została przez uczniów przetestowana. Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła grupa IV, której członkowie wykazali się bardzo przemyślaną strategią i zmysłem przedsiębiorczości.

Podczas tworzenia kart dzieci świetnie się bawiły, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę o Krakowie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że uczniowie niemal bez pomocy nauczycieli potrafili zaplanować wycieczki i prawidłowo wykonać stawiane przed nimi zadania. Gratulujemy!

K. Gacek