Dzień Europejski

16 maja Samorząd Szkolny zorganizował Dzień Europejski, który był jednocześnie podsumowaniem cyklu gazetek „Z Samorządem przez Europę”.

Uczniowie podzieleni na drużyny mogli sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą różnych państw europejskich, tj. ich stolic, flag oraz najciekawszych zabytków i zwyczajów. Podczas konkursu skanowali swoimi telefonami komórkowymi kody QR i wykonywali zawarte w nich polecenia, układali wirtualne puzzle oraz rozwiązywali interaktywne zadania i quizy. Niektóre potrzebne informacje wyszukiwali w przewodnikach po miastach europejskich oraz w słowniku angielskim i niemieckim.

Wszyscy zawodnicy z dużym zaangażowaniem brali udział w poszczególnych zmaganiach pokonując kolejne stawiane przed nimi trudności. Możliwość wykazania się umiejętnością wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych stanowiła dodatkową zachętę do działań. Panowała atmosfera radości, a praca grupowa przyniosła bardzo satysfakcjonujące wszystkich wyniki. Uczniowie spisali się świetnie.

M. Syska-Potoczek, M. Świerz