Święto Patrona Szkoły oraz pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej

Jednym z najważniejszych świąt w naszej placówce jest Święto Patrona Szkoły – papieża Jana Pawła II. Odbywa się ono zawsze na początku listopada i jest obchodzone bardzo uroczyście. Podczas tego wyjątkowego dnia następuje również przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów Szkoły Podstawowej Nr 154. Podobnie było w tym roku.

Uroczystość rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem księdza infułata Jerzego Bryły, która miała miejsce w Kaplicy Św. Teresy przy ulicy Goryczkowej 31. Po niej nastąpił uroczysty apel przygotowany przez wychowawcę i uczniów I klasy Szkoły Podstawowej oraz Samorząd Szkolny. Pierwszoklasiści przypomnieli sylwetkę młodego Karola Wojtyły, który później jako papież przybrał imiona Jan Paweł II. Podczas swojej prezentacji maluchy układały puzzle z podobizną młodziutkiego Karola Wojtyły i dostojnego już papieża Jana Pawła II oraz opowiadały o młodzieńczych zainteresowaniach naszego Patrona. Wielkim zaszczytem dla naszej społeczności szkolnej była możliwość wysłuchania wspomnień księdza infułata Jerzego Bryły związanych z osobą Jana Pawła II. Później starsi koledzy odczytali list napisany do Ojca Świętego – Jana Pawła II i zaręczyli, że w naszej szkole wytrwale kultywują głoszone przez Niego wartości, co poparli wieloma zdjęciami z codziennego życia szkoły. Kulminacyjnym momentem uroczystości było pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej Nr 154 przez panią dyrektor Renatę Dubiel. Po ogólnoszkolnej uroczystości, wszystkie klasy wraz ze swoimi wychowawcami kontynuowały świętowanie przy słodkim poczęstunku – „papieskich” kremówkach prosto z Wadowic.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy z ogromnym zaangażowaniem wsparli pierwszaków podczas tego wyjątkowego dnia, a zwłaszcza nasz niezastąpiony i zawsze pomocny Samorząd Szkolny.

 

B. Woźna