Współpraca z Instytutem Dialogu Międzykulturowego w Krakowie

 

W środę 11 października 2017 r. grupa uczniów z klas gimnazjalnych   odwiedziła Muzeum Św. Brata Alberta w podkrakowskiej Igołomi.
Nasz wyjazd odbył się w ramach projektu „Jan Paweł II i Brat Albert – apostołowie naszych czasów. VII Małopolskie Dni Św. Jana Pawła II”. Muzeum Św. Brata Alberta znajduje się w budynku Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim. Niegdyś w tym miejscu stał rodzinny dom Adama Chmielowskiego. W muzeum  zwiedziliśmy zrekonstruowane wnętrze gabinetu ojca Adama oraz zobaczyliśmy pamiątki po świętym, między innymi jego albertyński habit. Z zainteresowaniem obejrzeliśmy kilka filmów poświęconych życiu i działalności Adama Chmielowskiego. Ważnym punktem naszej wyprawy, była modlitwa w Kaplicy Domu Zakonnego, a po niej krótka prelekcja poświęcona aktualnie pełnionej misji i działalności podejmowanej przez Siostry i Braci Albertynów. Naszymi przewodniczkami były niezastąpione Siostry Albertynki. Nie mieliśmy trudności ze zrozumieniem ich wyjaśnień, bo towarzyszyła nam Pani tłumacz języka migowego.

 Przedstawicielom Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie serdecznie dziękujemy za zaproszenie nas do udziału w projekcie i spotkanie podczas wycieczki.

M.Syska-Potoczek, A.Zych