SAMORZĄD - ready - set - go!

Kolejny rok szkolny to czas wyboru nowego Samorządu Uczniowskiego. Już od początku września zastanawialiśmy się, kto powinien zostać naszym przedstawicielem i reprezentować nas w tym roku.

Podczas apelu, który odbył się 15 września, określiliśmy jakie cechy powinien posiadać dobry przewodniczący. Następnie przez dziesięć dni czekaliśmy na zgłoszenia uczniów, którzy chcieliby pełnić tę funkcję. Prezentacja kandydatów miała miejsce 27 września. Tego dnia każdy z nich opowiedział nam kilka słów o sobie, przedstawił swoje obietnice wyborcze i zachęcał do głosowania. Przez kolejny tydzień trwała kampania wyborcza: na korytarzu szkolnym porozwieszane były plakaty wyborcze, a kandydaci spotykali się z wyborcami próbując na różne sposoby pozyskać ich poparcie. 4 października nastąpił wyczekiwany dzień wyborów i wszyscy uczniowie przystąpili do głosowania. Pod czujnym okiem komisji wyborczej wybraliśmy nowy Samorząd uczniowski  w składzie:

Przewodnicząca Szkoły Podstawowej nr 154: Natalia P. z kl. VI a

Zastępca Przewodniczącej: Dawid G. z kl. V a

Przewodniczący klas gimnazjalnych: Kacper B. z kl. III b

Zastępca Przewodniczącego: Michał B. z kl. III a

 

Samorząd od razu przystąpił do działania. Pierwszą zrealizowaną obietnicą wyborczą jest wprowadzenie „cyfry dnia”, która będzie zwalniała uczniów z odpowiedzi ustnej lub niezapowiedzianej kartkówki. Drugą podjętą inicjatywą będzie prowadzenie stałej gazetki ściennej pt. „Z Samorządem Szkolnym przez Europę”, na której co miesiąc prezentowane będą informacje i ciekawostki dotyczące poszczególnych państw europejskich. Wiadomości umieszczane na gazetce zostaną wykorzystane w maju, w trakcie planowanej organizacji Dnia Europejskiego.

Członkom Samorządu życzymy dużo ciekawych pomysłów i wytrwałości w ich realizacji. Bądźcie cierpliwi i wytrwali, zwłaszcza podczas wykonywania zadań wymagających większego wysiłku. Niech praca w samorządzie da Wam wiele radości i satysfakcji.

 

Magdalena Syska-Potoczek

Małgorzata Świerz