Zespół PiK nagrodzony!

W mijającym roku szkolnym zespół teatralno-taneczny „PiK, czyli Piękni i Kreatywni” przygotował przedstawienie pt. „Długa droga do domu”. Spektakl spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem na IX Podgórskim Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych Bona Fide i został nagrodzony wyróżnieniem. Jury konkursu szczególnie doceniło przesłanie sztuki, wyrazistą grę aktorską oraz walory scenograficzne. Dzieci biorące udział w przedstawieniu otrzymały nagrody rzeczowe oraz możliwość bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach dogoterapii.

Występ na XV Przeglądzie Teatralno – Muzycznym Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „O Buławę Lajkonika” przyniósł kolejny laur - zespołowi PiK przyznano Dużą Buławę, co wywołało ogromną radość wśród uczniów i ich opiekunów.

Serdecznie gratulujemy małym aktorom i życzymy im dalszych sukcesów na deskach teatralnych.

 

R. Jasiurkowska, M. Treśka – Kiryłów, M. Twardowska

Fot. Piotr Kubic