Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

8 czerwca w naszym Ośrodku, dzięki wolontariuszom GRUPY SIM z Miejskiego Zarządu Rejonowego PCK w Krakowie, zostały przeprowadzone  warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Biorący w nich udział uczniowie klas   IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum mieli możliwość zdobycia   praktycznych umiejętności dotyczących  właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia: dowiedzieli się jak przeprowadzać resuscytację krążeniowo-oddechową, w jaki sposób zabezpieczać rany, na co należy zwrócić uwagę w przypadku ukąszeń i ugryzień. Podsumowaniem spotkania była rozmowa z instruktorkami, które podkreśliły, że  dla powodzenia akcji ratowniczej największe znaczenie ma szybkość i prawidłowość naszych reakcji.

                                                                                                                               M.Lenda