Projekt "Oblicza dialogu" realizowany wspólnie z Instytutem Dialogu Międzykulturowego w Krakowie.

W czwartek 6 kwietnia 2017 roku, po raz kolejny w tym roku szkolnym, uczniowie klasy IB uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Katedrę Studiów Porównawczych Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warsztaty  zatytułowane „Majański pogrzeb?! Taka impreza!!!” poprowadziła dla nas studentka jednego z wydziałów tej katedry pani Natalia Tołsty, która spędziła w Meksyku ponad pół roku. Podczas tego spotkania pani Natalia  podzieliła się z nami wrażeniami z pobytu w Meksyku oraz swoją wiedzą o zwyczajach i obrazie raju w kulturze Majów. Niezwykle interesujący oraz praktyczny sposób przekazania wiadomości  o kulturze innych narodów i krajów wywarł na nas ogromne wrażenie.

A. Zych