Projekt "Uczeń-Obywatel"

W czwartek 12 stycznia 2017 roku uczniowie klasy IB gimnazjum uczestniczyli w warsztatach wychowania obywatelskiego w siedzibie Rady Dzielnicy IX-tej Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie. Gospodarzem  spotkania był pan Adam Migdał - Radny Miasta Krakowa, a jednocześnie Radny Dzielnicy IX-tej.  Spotkanie zorganizowała pani Teresa Kwinta - koordynator projektu "Uczeń-Obywatel" z Centrum Młodzieży im.  dr. H. Jordana w Krakowie.

A. Zych