Wigilia szkolna

Tego uroczystego dnia już od rana wszyscy z wielkim zaangażowaniem przygotowywali Szkolne Spotkanie Wigilijne. Poszczególne klasy przyrządzały świąteczne smakołyki, Samorząd Szkolny przeprowadzał generalne próby przed uroczystością, nauczyciele i rodzice krzątali się przy stołach dokonując ostatnich drobnych poprawek w dekoracji Bożonarodzeniowej.  Gdy pod choinką pojawiły się pierwsze prezenty,  a ośrodek wypełnił się wyjątkową i bardzo odświętną atmosferą, zaczęli przybywać zaproszeni przez nas Goście.

Punktualnie o godzinie 10. wszyscy zebraliśmy się na szkolnym holu  przy choince, szopce i bogato zastawionym wigilijnym stole.  Spotkanie rozpoczęło symboliczne rozświetlenie żłóbka dobrymi uczynkami uczniów oraz wspólne odśpiewanie kolędy. Po tym, gdy wszyscy  podzielili  się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne, klasa szósta odegrała na dzwoneczkach kolędę „Cicha noc”, czym zachwyciła wszystkich uczestników uroczystości. Również występ jednej z gimnazjalistek, która mimo wady słuchu, potrafiła nauczyć się i zagrać na organach kolejną kolędę, sprawił, że obecni na uroczystości Goście byli pełni uznania dla talentów naszych uczniów.

Po występach artystycznych nastąpiła prezentacja przygotowanych przez poszczególne klasy świątecznych potraw, a następnie kosztowanie tych wspaniałych smakołyków. Na zakończenie spotkania wręczone zostały wszystkim prezenty – słodycze i wspaniałe pluszowe misie. Ogłoszone zostały także wyniki konkursu zorganizowanego przez Samorząd Szkolny – w tym roku konkurs polegał na przygotowaniu bombki bożonarodzeniowej. Wybór tej najpiękniejszej, najbardziej pomysłowej, okazał się być bardzo trudny, gdyż autorzy wszystkich, licznie zgłoszonych do konkursu bombek wykazali się dużą kreatywnością i ogromnym wkładem pracy. Nagrodzono zatem wszystkich, którzy wzięli udział w konkursie, a na korytarzu szkolnym zaprezentowana została pokonkursowa wystawa.

M. Syska-Potoczek, M. Świerz