Spotkanie z POLICJĄ

W środę, 16 listopada nasz Ośrodek odwiedzili Panowie Policjanci. Spotkaliśmy się z nimi w dwóch grupach – osobno uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV – VI), osobno gimnazjaliści.

Nasi Mundurowi Goście rozmawiali z młodszymi słuchaczami o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą - czyli niebezpieczeństwach, na jakie narażeni jesteśmy podczas korzystania z komputera i internetu. Podczas spotkania Prowadzący wyświetlili filmiki edukacyjno-profilaktyczne, których obejrzenie było wstępem do przeprowadzenia pogadanki nt. zasad bezpiecznego wykorzystywania zasobów wirtualnego świata. Wszyscy uczestnicy mieli także możliwość zadawania pytań funkcjonariuszom, którzy bardzo chętnie i ciekawie na nie odpowiadali. W wyniku spotkania uczniowie dowiedzieli się co robić, aby zapobiegać wszelkim cyberzagrożeniom oraz jak powinni postąpić, gdy zauważą coś, co będzie ich niepokoić.

Tematem wiodącym w grupie gimnazjalistów było zagrożenie nikotynizmem wśród nieletnich. Prowadzący spotkanie Pan Policjant przypomniał jakie niebezpieczeństwa są związane z paleniem papierosów, powiedział również, że każdy uczeń, który sięga po papierosy, podlega określonym karom zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich. Temat ten okazał się być bardzo interesujący, a uczniowie zadawali liczne pytania, aktywnie uczestnicząc w całym spotkaniu.

M. Syska-Potoczek