"Dzień Bezpiecznego Internetu"

10 lutego obchodziliśmy w szkole „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Z tej okazji na siódmej lekcji odbyło się na auli, okolicznościowe spotkanie gimnazjalistów i szóstoklasistów naszego Ośrodka.

Uczniowie wzięli udział w interaktywnych zajęciach, podczas których przedstawione zostały dwa filmiki związane z cyberprzemocą i konsekwencjami zawierania znajomości przy pomocy portali społecznościowych. Wszyscy uczestnicy razem z nauczycielami analizowali zaprezentowane sytuacje i zapoznawali się z możliwymi następstwami dokonywanych wyborów (mniej lub bardziej rozsądnych).

Podczas podsumowania zajęć, uczniowie zaproponowali zasady jakich należy przestrzegać, aby nie paść ofiarą cyberprzemocy oraz wskazali osoby i instytucje do których można się zwrócić o pomoc w przypadku jej zaistnienia.

Nawiązaniem do „Dnia Bezpiecznego Internetu” są także pogadanki dotyczące cyberprzemocy, jakie odbyły się w ramach zajęć świetlicowych i podczas lekcji wychowawczych we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

M. Syska-Potoczek