Laboratoria Przyszłości - okulary 3D na zajęciach świetlicowych

W czasie zajęć świetlicowych uczniowie klasy VI b wykorzystywali okulary 3D zakupione w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości". Szóstoklasiści utrwalali w ten sposób zasady bezpiecznego poruszania się rowerem na drodze. Mieli za zadanie m.in.: stwierdzić,  kto ma pierwszeństwo przejazdu.