Projekt: „Uczeń – obywatel”

Wizyta uczniów w krakowskim magistracie

W środę 17 listopada 2021 roku grupa uczniów klas starszych, w związku z realizacją II etapu projektu „Uczeń-obywatel”, odwiedziła Urząd Miasta Krakowa. Najpierw, pod opieką pani Teresy Kwinty z Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana oraz naszego przewodnika po magistracie - radnego pana Adama Migdała, uczniowie wraz z nauczycielami poznali historię i architekturę Pałacu Wielkopolskich, tj. budynku w którym znajduje się Urząd. Następnie, w roli obserwatorów, uczestniczyli w  LXXII sesji Rady Miasta, podczas której obserwowali pracę radnych na rzecz mieszkańców Krakowa.

To była dla nich kolejna, niezwykle cenna lekcja wychowania obywatelskiego!

    A. Zych