W naszej internatowej rodzinie celebrujemy wewnętrzne święta oraz organizujemy różnorodne konkursy międzygrupowe. Sprzyjają one integracji wychowanków nie tylko w obrębie własnej grupy. Są to m.in.: spotkania kulinarne pod hasłem: „Podróże kulinarne”, wspólne inicjatywy podejmowane w oparciu o projekt „Przedsiębiorczość w praktyce”, konkursy wiedzy i umiejętności społecznych np.: „Pogromcy wiedzy”, „Najkulturalniejszy wychowanek”, a także „Dzień sportu”, zabawy karnawałowe i andrzejkowe.

Nieodłącznym elementem pracy wychowawczej internatu jest zachęcanie i motywowanie wychowanków do zdrowego stylu życia. Podstawą tych działań jest udział w dwóch dużych projektach: „Trzymaj Formę” oraz „Szkoła Promująca Zdrowie”.