Wychowankom przebywającym w internacie staramy się stworzyć atmosferę domu rodzinnego, dać im poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w indywidualnym rozwoju. Dokładamy wszelkich starań, aby zachować ciągłość procesu wychowawczego rozpoczętego w domach poprzez wychowanie do wartości, umacnianie wiary we własne możliwości, kształtowanie postaw społecznych, naukę samodzielności i samorządności, promowanie zdrowego stylu życia oraz rozwijanie zainteresowań. Istotnym elementem pracy internatu są również działania edukacyjne, mające na celu wspieranie pracy szkoły podstawowej i gimnazjum w zakresie rozwijania języka oraz nabywania wiedzy i umiejętności. Opracowane programy edukacyjno–wychowawcze, dotyczące różnych obszarów m.in.: profilaktyki zdrowotnej, audiologii edukacyjnej, matematyki dziecięcej, efektywnego uczenia się, są podstawą wielu oddziaływań wychowawczych oraz podejmowanych inicjatyw. Wspieramy również programowo wychowanków oraz ich rodziny w obszarze audiologii oraz protetyki słuchu. Istniejący w placówce Szkolny Audiologiczno-Protetyczny Punkt Konsultacyjny jest miejscem gdzie rodzice, opiekunowie oraz wychowankowie mogą uzyskać informacje dotyczące pielęgnacji aparatów słuchowych, implantów ślimakowych oraz skonsultować zaistniałe problemy techniczne dotyczące tych urządzeń. Istnieje również możliwość profesjonalnego czyszczenia wkładek i suszenia aparatów słuchowych, a także wymiany wężyków przez dyżurujących w Punkcie protetyków słuchu.