Mapy myśli, fiszki, lapbooki… – poznajemy techniki uczenia się

W ramach „Programu poprawy efektywności nauczania i uczenia się uczniów” w internacie został przeprowadzony cykl zajęć z zakresu technik skutecznego zapamiętywania informacji i aktywnego notowania.

Uczniowie mogli sprawdzić jaki jest dla nich najbardziej efektywny styl uczenia się oraz w jaki sposób można rozwijać pamięć i koncentrację uwagi. Wychowankowie zaznajomieni zostali także z czynnikami sprzyjającymi zapamiętywaniu oraz z zasadami organizacji procesu nauki. Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli zdolność tworzenia skojarzeń i umiejętność szukania słów kluczowych, czego efektem stało się opracowanie map myśli skupiających się wokół postaci Jana Pawła II. Nasi wychowankowie poznali także metodę nauki, która szybko i skutecznie poszerza zasób słownictwa oraz stanowi efektywną powtórkę wyuczonego materiału – metodę fiszek. Uczniowie w praktyczny sposób mogli utrwalić poznane wiadomości tworząc w grupach fiszki do nauki języka angielskiego. Uczennice z grupy III wdrożone zostały także w zasady tworzenia lapbooków – teczek tematycznych. Wykorzystując tę metodę uczniowie w ciekawy i atrakcyjny sposób usystematyzowali wiadomości z zakresu m.in. geografii Polski i biologii. Zajęcia w ramach rozwijania jednej z kompetencji kluczowych – kompetencji uczenia się – prowadzone były także w świetlicy szkolnej. Uczniowie dowiedzieli się jakie znaczenie ma sen i stres dla organizmu młodego człowieka i w jaki sposób ćwiczyć pamięć. 

Mamy nadzieję, że poznane techniki uczenia się sprawią, iż nauka dla naszych podopiecznych stanie się przyjemniejsza, motywacja do nauki wzrośnie, a ciekawość poznawcza będzie stale przez uczniów rozwijana. 

K. Bulanda, T. Tomasik