Dlaczego i jak oszczędzać wodę?

W grupie I odbyły się zajęcia pod hasłem „Dzieci wodę oszczędzają i zakręcać kranu nie zapominają”. Ich celem było zwrócenie uwagi uczniom na potrzebę ograniczania zużycia wody oraz rozwijanie przedsiębiorczości.

Punktem wyjścia był filmik, z którego dzieci dowiedziały się, iż nie wszyscy ludzie na świecie mogą cieszyć się stałym dostępem do wody. Następnie wszyscy zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy przyczynić się do oszczędzania wody podczas codziennych czynności. Owocem rozważań stało się wykonanie plakatu oraz opracowanie ulotek informujących o sposobach oszczędzania wody. Plakat został wyeksponowany na korytarzu, w miejscu widocznym dla wszystkich uczniów naszego Ośrodka, natomiast ulotki były rozdawane podczas dużej przerwy wszystkim uczniom i nauczycielom.

L. Bukowiec