Pierwsza pomoc przedmedyczna – tworzenie filmu poklatkowego


Wychowanki
III grupy internatowej, w ramach zajęć pozalekcyjnych, wykorzystując tablet, stworzyły swój pierwszy film poklatkowy. Jego tematem była praca ratowników medycznych. Dzięki tej aktywności uczennice utrwaliły wiadomości zdobyte podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także miały możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań.

M.Widor