Ścianka wspinaczkowa

Uczestnictwo w zajęciach pod okiem specjalistów rozwija wiele potrzebnych w życiu codziennym cech takich jak: odpowiedzialność, sprawność fizyczną, umiejętność szybkiego planowania i podejmowania decyzji oraz odwagę.

Warsztaty bębniarskie

Umożliwiają systematyczną pracę nad doskonaleniem percepcji słuchowej oraz rozwijaniem zainteresowań muzycznych uczniów, a jednocześnie wzmacniają poczucie sprawczości młodzieży z wadą słuchu również w obszarze muzyki.

Zajęcia na basenie

W sposób szczególnie interesujący dla młodzieży pozwalają na realizację założeń szkolnego programu rozwijania sprawności fizycznej uczniów, którego ważnym elementem jest korygowanie wad postawy oraz zwiększanie pojemności płuc. Umożliwiają opanowanie technik pływania i przygotowują do zawodów pływackich. Zorganizowane są w ramach czwartej godziny WF-u.

Warsztaty plastyczne

Uczestnictwo w warsztatach sprzyja rozwijaniu ekspresji, umiejętności artystycznych oraz poznawaniu różnych technik plastycznych. Ponadto, zapewnia stały kontakt ze sztuką oraz umożliwia wypowiadanie się poprzez własną twórczość. Prace plastyczne młodzieży prezentowane są na licznych krakowskich i ogólnopolskich konkursach.