Zajęcia logopedyczne

Mają na celu rozwijanie percepcji słuchowej oraz budowanie systemu językowego ucznia z wadą słuchu i afazją.

Terapia zaburzeń procesu czytania i pisania

Podczas zajęć prowadzi się szereg ćwiczeń ułatwiających opanowanie technik czytania i pisania.

Rehabilitacja ruchowa

Celem zajęć jest poprawa funkcji ruchowych, nauka prawidłowych wzorców ruchowych, normalizacja napięcia mięśniowego oraz zwiększenie wytrzymałości i siły mięśniowej. Stosowane metody usprawniania i rodzaj ćwiczeń są tak dobrane, aby maksymalnie pobudzały każdego ucznia do rozwoju.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Głównym zadaniem zajęć jest usprawnienie zaburzonych procesów psychomotorycznych.

Zajęcia psychoedukacyjne

Mają na celu niesienie pomocy młodzieży, ujawniającej różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.

Zajęcia doradztwa zawodowego

Ułatwiają wybranie dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.