Koło wolontariuszy

Przygotowuje uczniów do społecznego działania na rzecz potrzebujących, angażuje młodzież w liczne projekty i inicjatywy w zakresie niesienia pomocy innym.

Koło grafiki komputerowej

Celem spotkań koła jest twórcza praca gimnazjalistów w zakresie animacji i grafiki komputerowej, a także kształtowanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

Koło dziennikarskie

Podczas spotkań uczniowie redagują artykuły na szkolnego bloga, uczą się wyrażać sądy i opinie oraz doskonalą umiejętności poprawnego posługiwania się językiem pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym.

Koło informatyczne

Służy stwarzaniu uczniom warunków do pogłębiania zainteresowań techniką informatyczną i technologią komputerową.

Koło dekoratorskie

Uczestnicy koła rozwijają wiedzę o technikach dekoracyjnych (m.in.decoupage) oraz poznają tajniki kreatywnego projektowania przedmiotów użytkowych. Przygotowują także ozdoby na szkolne uroczystości (m.in. dekoracje wigilijne, wielkanocne).

Koło muzyczne

Inspiruje uczniów do obcowania z różnymi formami kontaktu z muzyką oraz stwarza podstawy do samodzielnego rozwijania zdolności muzycznych.

Koło przyrodnicze

Celem zajęć jest nauka szacunku do przyrody oraz kształtowanie u młodzieży postaw proekologicznych Projektowanie i przeprowadzanie różnych doświadczeń poszerza wiedzę o otaczającym świecie oraz pozwala go lepiej zrozumieć.

Zajecia taneczne

Prowadzone są przez profesjonalnego tancerza i choreografa. Podczas zajęć młodzież uczy się kroków tańców współczesnych i klasycznych oraz ma możliwość zaprezentowania własnej ruchowej inwencji twórczej.