Zajęcia dodatkowe stanowią przedłużenie procesu dydaktyczno-wychowawczego. Organizowane są po lekcjach na terenie Ośrodka, a także poza nim w odpowiednich instytucjach. Służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju naszych uczniów i wychowanków. Bogata oferta zajęć umożliwia rozwój indywidualnych uzdolnień i pasji oraz efektywne i twórcze spędzanie czasu wolnego. Istotną ideą organizowanych zajęć jest praca terapetuczna nad rozwojem języka i mowy, połączona z treningiem słuchowym oraz usprawnianie sfery psychomotorycznej dzieci i młodzieży.

Zajęcia dodatkowe wymagają innej aktywności niż te podczas szkolnych lekcji, zmuszają do kreatywności, twórczego myślenia, eliminują stres związany z lekcyjnym ocenianiem. Jest to jeden z najlepszych sposobów wspomagania osobistego rozwoju.