W pracy edukacyjno-wychowawczej szczególną uwagę przywiązuje się do kształtowania postaw prospołecznych oraz rozwijania zainteresowań i talentów.

Uczniowie angażują się w realizację lokalnych i wojewódzkich programów promujących idee wolontariatu i edukacji obywatelskiej. Odnoszą liczne sukcesy, podejmując kreatywne działania wolontaryjne w ramach „Małopolskiego Projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, a także czynnie uczestniczą w życiu publicznym środowiska lokalnego, realizując projekt „Uczeń-Obywatel”.

Indywidualne podejście do potrzeb uczniów oraz odkrywania i rozwijania ich uzdolnień, zainteresowań i pasji w szerokiej współpracy z partnerami zewnętrznymi, zostało docenione w konkursie organizowanym przez samorząd województwa małopolskiego „Małopolska Szkoła z Pasją” i uhonorowane III miejscem wśród małopolskich gimnazjów.

Istotną rolę odgrywa również edukacja globalna i nauka przedsiębiorczości.

W ramach edukacji globalnej młodzież uczestniczy w licznych projektach, inicjowanych przez „Instytut Dialogu Międzykulturowego”

oraz „Salezjański Wolontariat Misyjny” np.: „Razem dla rozwoju”.

W obszarze przedsiębiorczości zaprojektowana została innowacja pedagogiczna w oparciu o program „Przedsiębiorczość w praktyce” realizowana głównie w środowisku internatowym, skorelowana z działaniami szkoły.

Uczniowie także chętnie angażują się w projekty i programy ogólnoszkolne, takie jak: „Trzymaj Formę”, „Bezpieczna Szkoła”, „Wf z Klasą”, „Szkoła Promująca Zdrowie”.