Gimnazjaliści uczestniczą w międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach organizowanych przez placówki oświatowe i instytucje kultury.

Są laureatami konkursów wiedzy, plastycznych, muzycznych i sportowych. Bardzo aktywnie działają w różnych akcjach wolontariackich, ucząc się empatii, szacunku, tolerancji oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Ich praca jest dostrzegana, doceniana i nagradzana.

W ramach projektu „Uczeń – obywatel” poznają podstawy samorządności, uczestniczą w spotkaniach i warsztatach w Urzędzie Miasta Krakowa i Radzie Dzielnicy IX, kształcą postawy obywatelskie i patriotyczne.

Potwierdzeniem umiejętności naszych gimnazjalistów jest ich dalsza edukacja, także w wybranych ogólnodostępnych szkołach średnich, następnie wybór ciekawego kierunku studiów.

 Osiągnięcia edukacyjne
 Osiągnięcia plastyczne
 Osiągnięcia sportowe
 Osiągnięcia artystyczne
 Inne osiągnięcia