W gimnazjum realizowany jest program nauczania szkoły ogólnodostępnej zgodny z „Podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów”.

Programy poszczególnych zajęć edukacyjnych są dostosowane do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów. Każdy otrzymuje indywidualne wsparcie w postaci zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych.

Trzyletni etap przygotowuje uczniów do końcowego egzaminu gimnazjalnego oraz podjęcia nauki w wybranej szkole średniej. Udział w warsztatach i konsultacjach z doradztwa zawodowego otwiera przed gimnazjalistami nowe perspektywy i pozwala na wybór odpowiedniego i ciekawego zawodu.

Mało liczne klasy zapewniają indywidualne podejście do ucznia.

Dla osiągnięcia lepszych efektów pracy z dzieckiem niesłyszącym, sale lekcyjne wyposażone zostały w tablice interaktywne, które pozwalają w przystępny i atrakcyjny sposób zaprezentować materiał na poszczególnych zajęciach.