Gimnazjaliści dotarli do finału konkursu „Prawo, ratownictwo, bezpieczeństwo”

Uczniowie kl. IIIB Paulina, Kacper i Maciek zgłoszeni do konkursu „Prawo, ratownictwo, bezpieczeństwo” wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem Straży Miejskiej, który zaznajamiał ich ze specyfiką swojego zawodu oraz przeszkolił w ogólnej wiedzy z zakresu prawa karnego.

Dzięki uzyskaniu w teście wiadomości wysokiej lokaty, nasza drużyna z sukcesem przeszła do kolejnego etapu konkursu, którego uwieńczeniem było szkolenie w jednostce Straży Pożarnej przy ul. Rzemieślniczej w Krakowie. Pracownicy Straży Pożarnej zapoznali uczniów z tajnikami swojej pracy prezentując wyposażenie wozów ratowniczo - gaśniczych, sposób użytkowania gaśnic oraz dzieląc się ciekawymi opowieściami z akcji ratowniczych. Młodzież odbyła też szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, trenując w praktyce resuscytację krążeniowo - oddechową. Gratulujemy Paulince, Kacprowi i Maćkowi motywacji, wytrwałości oraz dojścia do finału konkursu!

P. Repetowska