18 maja obchodziliśmy Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” realizujemy szereg działań mających na celu jeszcze większe wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów. Jedną z przestrzeni, gdzie to bezpieczeństwo jest szczególnie zagrożone jest tzw. cyberprzestrzeń – sfera związana z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Pierwszą z inicjatyw podjętych dzięki projektowi było zorganizowanie w ośrodku Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego. Tego dnia, z ramienia Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” przyjechała do nas Pani Edukator, która spotkała się z uczniami klas IV – VII szkoły podstawowej oraz z klasami gimnazjalnymi. Przy wsparciu prezentacji multimedialnej i tematycznych filmików omówione zostały zagrożenia czyhające na każdego użytkownika Internetu. Uczniowie bardzo aktywnie brali udział w pogadance, z zaangażowaniem odpowiadali na pytania i sami pytania zadawali, wskazywali przykłady zachowań bezpiecznych i takich, które mogą doprowadzić do czyjejś krzywdy.

Po spotkaniu w auli uczniowie podzieleni na grupy wiekowe wzięli udział w zajęciach warsztatowych. Pani Edukator po kolei z każdą grupą omówiła przykładowe zagrożenia, na jakie narażone są nastolatki w związku z korzystaniem z sieci internetowej. Bardzo istotnym elementem było także przypomnienie zasad, których przestrzeganie zwiększa poczucie bezpieczeństwa podczas korzystania z „wirtualnego świata”. Świadomość wagi oraz znaczenia omawianych zagadnień spowodowała, że uczniowie również podczas tych spotkań wykazali się dużą aktywnością, dzieląc się posiadaną już wiedzą oraz przyswajając nowe treści.

Rezultatem Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego stał się wzrost świadomości uczniów nt. niebezpieczeństw związanych z nierozsądnym i zbyt naiwnym korzystaniem z Internetu oraz przede wszystkim poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy nt. zasad zapewniających bezpieczniejsze poruszanie się w przestrzeni cyfrowej.

M. Syska-Potoczek