Gimnazjaliści na pokazach kriogenicznych

24 maja uczniowie klas II b i III b udali się na pokazy kriogeniczne do Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania wszyscy gimnazjaliści zachwycili się wielkością i nowoczesnością nowego gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którego auli miał odbyć się seans. Zanim zajęli swoje miejsca na krzesełkach audytoryjnych podziwiali wnętrza budynku oraz całe otoczenie Kampusu UJ, tj. park, w którym siedzieli z podręcznikami studenci oraz znajdujące się między poszczególnymi wydziałami Uniwersytetu monumentalne konstrukcje (np. wielki, metalowy model budowy atomu).

Gdy zegar wskazał godzinę 11, rozpoczął się krótki wykład na temat historii skraplania gazów i zastosowań kriogeniki. Treści przekazywane ustnie przez profesora uzupełnione były prezentacją multimedialną, dzięki której słuchacze mogli zrozumieć m.in. jak działa silnik odrzutowy rakiet kosmicznych.

W drugiej części spotkania  zademonstrowane zostały doświadczenia dotyczące zachowania różnych substancji w niskich temperaturach. Podczas pokazu uczniowie dowiedzieli się m.in. jak pod wpływem temperatury zmieniają się właściwości niektórych przedmiotów znanych im z życia codziennego: obserwowali doświadczenia z ciekłym azotem (o temperaturze ok. -200C) i ciekłym tlenem (o temperaturze poniżej -185C).

Największe emocje wśród uczniów wzbudził przewidziany na zakończenie spotkania pokaz reakcji spalania wodoru i tlenu. Substancjami tymi napełnione były dwa baloniki, które po przyłożeniu do nich palącego się łuczywa, w sposób gwałtowny, głośny i efektowny wybuchały.

M. Syska-Potoczek, D. Dubiel