Multimedialny Konkurs Ekologiczny z okazji Dnia Ziemi

Tegoroczny konkurs miał charakter interaktywny. Przygotowany za pomocą platformy internetowej Kahoot! quiz wymagał od nas zapoznania się z pytaniem konkursowym wyświetlonym na tablicy, a następnie indywidualnego wyboru jednej z czterech zaproponowanych odpowiedzi. Z entuzjazmem i zaciekawieniem klikaliśmy na naszych telefonach lub komputerach kolorowe ikonki udzielając odpowiedzi na 18 pytań konkursowych.

W czasie trwania quizu musieliśmy wykazać się wiedzą z zakresu ochrony przyrody. Zadanie to jednak nie było dla nas trudne, gdyż w tym dniu od rana szukaliśmy porozwieszanych w różnych miejscach szkoły kart z informacjami nt. sposobów ochrony przyrody, prawidłowego segregowania śmieci, recyklingu czy sposobów oszczędzania wody i prądu. Na korytarzu znajdowały się także karty z podanymi ciekawostkami ekologicznymi oraz ze zdjęciami roślin i zwierząt chronionych w Polsce.

Nasze zmagania zakończyły się sukcesem – każdy z nas uzyskał wynik wskazujący, że ekologia i sprawa ochrony przyrody nie jest mu obca. Obchody Dnia Ziemi sprawiły, iż przypomnieliśmy sobie, że Ziemia jest naszym domem i jeśli chcemy na niej żyć musimy o nią dbać.

M. Syska-Potoczek