STOP CYBERPRZEMOCY  – czyli obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w SOSW nr 6

We wtorek, 20 marca br. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu, a w ramach tych obchodów zrealizowanych zostało kilka inicjatyw.

Pierwszą z nich był ogłoszony już w lutym konkurs na przygotowanie krzyżówki, której poszczególne hasła związane będą z komputerem i Internetem, a rozwiązaniem będzie słowo CYBERPRZEMOC (klasy VII SP i klasy gimnazjalne) lub słowo INTERNET (klasy IV – VI SP). Krzyżówki konkursowe zostały zaprezentowane na gazetce i tworzyły dekorację podczas Dnia Bezpiecznego Internetu. Najlepsze prace zostaną wkrótce wyróżnione nagrodami.

Następną inicjatywą, która pojawiła się podczas obchodów DBI było przeprowadzenie konkursu dotyczącego znajomości zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie drogą losowania podzieleni zostali na 7 grup, które następnie udały się do klas, aby wykonać dwa zadania - rozwiązać multimedialny quiz sprawdzający wiedzę w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz ułożyć treść jednej zasady dotyczącej zapobiegania cyberprzemocy (treść tej zasady związana miała być z wylosowanym hasłem grupy).

Uczniowie pracowali bardzo pilnie, bez większego trudu udzielając poprawnych odpowiedzi na pytania quizowe. Rezultatem  tej pracy było także opracowanie następujących zasad bezpiecznego korzystania z Internetu:

Grupa 1: Pobieraj pliki tylko z serwisów godnych zaufania.

Grupa 2: Chroń swoje dane osobowe.

Grupa 3: Nie wklejaj zdjęć, które „zapraszają” złodzieja lub zachęcają pedofila. Pamiętaj, każde zdjęcie ktoś może zmodyfikować.

Grupa 4: „Śmierć wirusom” dzięki programowi antywirusowemu.

Grupa 5: Po zakończonej pracy zawsze się wyloguj, aby nikt nie wszedł na Twoje konto.

Grupa 6: Nie ufaj wszystkiemu co widzisz na ekranie komputera.

Grupa 7: Pamiętaj, że bezpieczne hasło to takie, które znasz tylko Ty.

(Grupa, która zdobyła najwięcej punktów podczas tej konkurencji także zostanie wyróżniona nagrodami w najbliższym czasie).

Po zakończeniu pracy w grupach wszyscy udali się na korytarz szkolny, gdzie podczas okolicznościowego apelu przeprowadzona została pogadanka nt. dobrych i złych stron Internetu. Przy pomocy prezentacji multimedialnej uczniowie mogli uporządkować i uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą korzyści jakie daje nam możliwość korzystania z Internetu oraz przypomnieć sobie i uświadomić niebezpieczeństwa jakie mogą nam grozić przy nieumiejętnym korzystaniu z niego.

Na zakończenie spotkania i obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu dokładnie zostały omówione zasady, których powinniśmy przestrzegać, aby uniknąć zagrożeń czyhających na nas w sieci.  

Rezultatem powyższych inicjatyw jest wzrost świadomości uczniów nt. korzyści i niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu oraz przypomnienie i utrwalenie omawianej także przy innych okazjach wiedzy związanej z profilaktyką cyberprzemocy.

M. Syska-Potoczek