Obchody Dnia Kobiet 2018

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Kobiet Samorząd Uczniowski zorganizował okolicznościowy apel. Święto to było dla nas okazją, aby porozmawiać na temat zasad savoir-vivre’u w relacjach damsko-męskich oraz przypomnieć sobie kim jest dżentelmen i dama, a także po czym można ich rozpoznać.

Gdy scharakteryzowaliśmy damę i dżentelmena rozpoczęła się druga część spotkania: dwie pary – Tomek i Paulinka oraz Kacper i Natalka przedstawiły przy pomocy pantomimy scenki obrazujące zachowania ludzi w różnych sytuacjach znanych z życia codziennego: podczas jazdy tramwajem, na podwórku, przy stole oraz w restauracji. Zadaniem zgromadzonych na apelu uczniów była ocena, która para w danej sytuacji postąpiła zgodnie z zasadami savoir-vivre’u, a która pokazała jak postępować nie należy. Widownia nie miała z tym zadaniem żadnych problemów – poradziła sobie bezbłędnie jednocześnie doskonale uzasadniając swoje wybory.

Podsumowując, dzięki obchodom „Dnia Płci Pięknej” przypomnieliśmy sobie, że dobrym zwyczajem jest przepuszczanie kobiet w drzwiach, pomoc im w niesieniu ciężkich rzeczy, pomoc w ściąganiu płaszcza, odsuwanie krzesła przy stole czy częstowanie najpierw kobiety leżącymi na stole przekąskami. Przypomnieliśmy sobie także, że najważniejszy jest wzajemny szacunek, prawdomówność, pomoc innym oraz traktowanie innych w sposób życzliwy i taktowny.

M. Syska-Potoczek

M. Świerz